Vozidla s ukončenou životností | Honda Roman Bartyzal

 
Úvodní stránka Servisní služby Vozidla s ukončenou životností
 

Vozidla s ukončenou životností

Informace pro majitele vozidel Honda určených k likvidaci

Společnost Honda si je vědoma svého závazku nejen vyrábět technologicky vyspělá vozidla, šetrná k životnímu prostředí, ale i potřebné péče při jejich ekologickém zlikvidování. Většinu materiálů použitých na současných vozidlech je proto možno recyklovat a opětovně průmyslově využít.

V souladu s evropskou i českou legislativou týkající se životního prostředí vám nabízíme bezplatný zpětný odběr vozidla značky Honda k ekologické likvidaci. Vozidlo určené ke zrušení můžete odevzdat na určených autorizovaných sběrných místech společnosti Metalšrot Tlumačov a.s., jejichž aktuální seznam a rozmístění najdete zde

http://portal.sda-cia.cz/vraky/indexgr1.html

Poslední vlastník vozidla registrovaného v České republice má dle platného Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. ve znění platných předpisů povinnost předat vozidlo pouze provozovně, která má souhlas k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu autovraků. Tato provozovna bezúplatně převezme úplné vozidlo a poslednímu vlastníkovi je povinna vystavit potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků (tzv. doklad o ekologické likvidaci), které slouží jako příloha k žádosti o trvalé vyřazení vozidla z centrálního registru vozidel dle zákona č. 56/2001 Sb.

Informace pro zpracovatele vozidel s ukončenou životností

Veškeré technické a technologické informace nutné k efektivnímu ekologickému zpracování autovraků značky Honda najdete v informační databázi IDIS (International Dismantling Information Systém). Tato databáze například obsahuje hmotnostní podíl použitých materiálů, materiálové složení jednotlivých komponentů, postupy bezpečné demontáže skupin včetně použitého nářadí, způsob vypouštění nebezpečných kapalin či zacházení s pyrotechnickými komponenty.

Informace jsou k dispozici na DVD nebo prostřednictvím online přístupu na internetové stránky IDISu a jsou pravidelně dvakrát ročně aktualizovány.

Veškeré informace i výše zmíněné DVD získáte zde

http://www.idis2.com/

Zpětný odběr některých použitých výrobků

V souladu se Zákonem o odpadech č.185/2001 Sb zajišťujeme prostřednictvím sítě autorizovaných dealerů Honda bezplatný zpětný odběr vybraných použitých výrobků, specifikovaných v §38 tohoto zákona, uvedených na trh společností Honda Česká republika s.r.o..